Sosyal Medya Yönetimi
Dijital medyanın yaygınlaşmasıyla geleneksel medyaya ilginin azaldığı günümüzde, sosyal medya kavramı insanların hayatının bir parçası haline geldi.
Geleneksel medyanın eski gücünü ve etkisini yitirmeye başladığı, akıllı telefonlar ve sosyal medya ile her türlü bilgiye ulaşma hızının daha da arttığı günümüzde, sosyal medya yönetimi, tüm iletişim süreçlerinde hayati önem taşıyor. Bugün artık dijital dünyada olmayan ya da bu platformları etkin şekilde kullanmayan firmaların rekabet edebilme şansları neredeyse yok denecek kadar azalıyor.
Bu bağlamda Asya PR olarak; iş ortaklarımızın sosyal medya kullanıcılarına en etkin şekilde ulaşmasını sağlıyor, online itibar yönetimini esas alan stratejik planlamalar yapıyoruz. Bu alandaki fikir önderleriyle ilişkiler geliştiriyor, dijital ortamları asla ihmal etmeden iş ortaklarımızın sanal varlıklarını da sıkı sıkıya takip ediyoruz.
Dijital kültürün şekillendirdiği yeni çağda “sosyal medya” aracılığıyla; müşteri portföyünün genişletilmesi, sadık takipçi kitlenin artırılması, potansiyel müşterilere ulaşmak, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, itibar ve satışların artırılması bizimle çok kolay!
Sosyal Medya Alanında Sunduğumuz Hizmetler:
– Sosyal medya hesaplarının açılması ve yönetimi,
– Sosyal Medya ve PR faaliyetlerinin bütünleşik olarak yürütülmesine yönelik içerik ve takvimlerin hazırlanması,
– Sektör ve rakip analizi doğrultusunda hedef kitlelerinize ulaşabileceğiniz en etkin sosyal medya mecralarının belirlenmesi,
– Sosyal medya mecralarında kurumsal marka farkındalığınızı oluşturacak konsept ve editöryal içerik planlanmasının yapılması,
– Takipçi sayınızın organik olarak arttırılmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi,
– Monitoring ve süreç yönetiminin düzenli raporlanması.

Bunların yanında;
– Sadece ürün ve hizmetlerinizi değil, firmanızın felsefesi ve çalışma anlayışını da anında hedeflediğiniz kitleye duyuruyor,
– Rakiplerinizin var olduğu sosyal medya ortamında sizin de kurumunuz, ürün ve hizmetlerinizle var olmanızı sağlıyor,
– Kitlelerinizin davranış biçimlerini ölçümleyerek, nelerden hoşlandıklarını, nelere tepki gösterdiklerini raporluyor,
– Hedef kitlenizin sosyal medyada ne zaman daha çok vakit geçirdiğini ölçümlüyor, mesajlarınızın gücü ve yoğunluğunu mevcut ölçümlemeye göre tasarlıyoruz.