Sağlık İletişimi
Önemli sağlık sorunları hakkında kurumsal, bireysel ve toplumsal kitleleri bilgilendirme, etkileme ve motive etme sanat ve tekniğidir. Sağlık iletişimi kapsamında hastalık önleme, sağlık promosyonu, sağlık politikası ve sağlık işine ek olarak yaşam kalitesinin arttırılması ve toplum içindeki bireylerin sağlığı dâhildir.
İletişimin (mesajların ve anlamlarının formdaki sembolik etkileşimleri), sağlıkla ilgili inançların, davranışların ve sonuçların karşılıklı bağlılıklarının anlamayla ve etkilemeyle bağlantılı teori, araştırma ve uygulama alanıdır.
Asya PR, sağlık iletişiminde uzmanlaşmış, bu alanda ilgili mevzuatlara hâkim bir ajanstır. Sağlıkla ilgili bir konuyu aktarırken kamuoyunun ilgisini çekmenin yanında mesleki çevreler nezdinde de imaj ve saygınlığın korunup yükseltilmesi çok önemlidir.
Etik değerlerden taviz vermeden etkili stratejik planlar ile sağlık iletişimi alanında birçok profesör, uzman hekim, hastane ve kliniğe destek vermeye devam ediyoruz.