PR Neden Gereklidir?
Sınırların kalktığı ve dünyanın yerel bir işletmeye döndüğü dünyada rekabet git gide zorlaşıyor. Çağın gerekliliklerini yerine getirmenin yanında rekabetin beraberinde getirdiği zorlukları aşmak da ayrı bir beceri gerektiriyor. Bu aşamada stratejik danışmanlık ve tanıtımın ne denli önemli olduğu ayrı bir olgu olarak karşımıza çıkıyor.
Bugün küçülen dünyada şirketler “nasıl daha fazla satarım” sorusundan daha çok “marka ve kaliteyi nasıl oluştururum” sorusunun yanıtını aramaya başladı.
Dünyanın en iyi ve en kaliteli ürününü en ucuza üretiyor olsanız bile bundan kimsenin haberi yoksa geri dönüşü olmayan bir hizmet ve ürün ortaya koymanın hiçbir anlamı olmuyor. İşte bu noktada devreye PR giriyor.
İletişim olanaklarının büyük bir hızla artması, herhangi bir bilgiye erişimde fırsat eşitliğinin sağlanmış olması, medya kanallarına ve medya araçlarına erişilebilirliğin kolaylaşması, medyayı, müşterilerin dikkate almaları gereken önemli bir paydaş konumuna getirmiştir. Medya sayesinde kısa sürede kişinin, kurumun, markanın, verilen herhangi hizmetin veya bir ürünün tüm hedef kitle toplumu tarafından bilinirliği ve prestijini artırabilmek, sadece iyi bir İletişim Yönetimi ve Stratejik Planlamayla olur.
PR Ajans, Yapılacak etkinlik ve organizasyonlar, şirketlerin ortaya koyacağı yenilikçi ve sıra dışı fikirlerin hedef kitleye sunulması, sosyal medya ve web siteleri üzerinden firmayla ilgili önemli bilgilerin, ürün ve hizmetlerin hedef kitleye etkili bir şekilde sunulması, firmaların yaptıkları çalışmaların, ortaya koydukları ürün ve hizmetlerin toplum gözündeki kalitesinin artırılması gibi pek çok konuda marka ve firma üzerindeki pazarlama ve geniş müşteri portföyüne fazlasıyla destekçi olur.
Firmalar adına bu çalışmaları planlayan, düzenleyen ve uygulamaya koyan danışmanlar sayesinde firmalar zamanı daha etkili şekilde kullanmakta, verim artışı için fırsat bulmakta aynı zamanda da daha etkili ve kaliteli çalışmaların içinde bulunmaktadır.