Pazarlama İletişimi
Pazarlama iletişimi ürün, hizmet veya fikirleri tanıtmaya yönelik tutundurma faaliyetlerine verilen isimdir. Pazarlama iletişimi faaliyetleri markaların amaçlarını gerçekleştirme ve mevcut sorunlarını iyileştirmede hayati öneme sahiptir. Pazarlama iletişimi kavramını pazarlama anlayışı içinde tutundurma faaliyetleriyle eşleştirmek mümkündür.
Pazarlama yönelimli halkla ilişkiler faaliyetlerimizle hizmet sunduğumuz iş ortaklarımızın ürün veya hizmetlerini, hedef kitle nazarında uzun soluklu tutunduracak, sektöründe söz sahibi olacak ve en nihayetinde güçlü bir marka algısına sahip olması için projeler üretiyoruz.
Pazarlama İletişimi Alanında Sunduğumuz Hizmetler:
Hedef kitleye yönelik ürün ve hizmet deneyiminin dikkat çeken ve iz bırakan kampanya kurguları ile gerçekleştirilmesi,
– Ürün, ambalaj, marka ve kurumsal görsel iletişiminin oluşturulması,
– Üreticileri ve kamuoyunu buluşturacak aktivitelerin tasarlanması,
– Kurum ve markalarla iş birliklerinin oluşturulması,
– Satış ve kampanya projelerinin geliştirilmesi,
– Reklam faaliyetlerinin yürütülmesi.