Lider İletişimi
Kurumsal itibar yönetiminin de liderin omuzlarında olduğu gerçeğinden hareketle; liderin paydaşlarına verdiği mesajın, güvenilir olmanın yanı sıra, doğrudan referans kaynağı olarak görülüp tartışılması da büyük önem taşıyor.
Asya PR olarak iş ortaklarımızın hedef kitlesinin ve bulunduğu sektörün koşullarına göre liderin; medya ve kamuoyu karşısında kurumu en iyi şekilde temsil etmesini sağlayacak stratejileri hazırlıyoruz.
Bu stratejiler kapsamında şu adımlarlı atıyoruz:
Kamuoyu ve medyaya kurum tarafından verilecek en iyi referanslardan biri olan liderin, iletişim koçluğunun yapılması.
Kurumun, yer aldığı sektörde rol model olarak ilk akla gelen isimlerden biri olunmasının sağlanması,
Kurum yöneticisinin bilirkişi rolünün öne çıkarılmasına yönelik iletişim planının oluşturulması ve uygulanması,
İlgili sektörü etkileyecek konu ve gündem gelişmelerinde, iyi kurgulanmış içerikler ile Bilirkişi rolünün sorumluluğu ile medya iletişiminin gerçekleştirilmesi,
Gazete, dergi, televizyon röportajları öncesi konuşma konuları ve metinlerinin hazırlanması,
Kariyer söyleşileri, panel, zirve gibi etkinlikler öncesinde ön hazırlıkların yapılması.