Kurumsal Kimlik ve Yayıncılık
Toplumda ve hedef kitlede bırakılan ilk izlenimin başarının başlangıç noktasını oluşturduğuna inanıyoruz.
Asya PR olarak paydaşlarımızın kurumsal kimliklerinin ve kurumsal yayınlarının oluşturulmasında, başarı hikâyelerini ölümsüzleştirmede önemli bir çözüm ortağıyız.
Asya PR, kişi ve kurumların hedefleri ile örtüşen, marka imajını güçlendiren, kitleler tarafından farkındalığı arttıran, güçlü bir Kurumsal Kimlik Stratejisi ile duruş ve söylemlerine katkı sağlayacak etkili çalışmalar gerçekleştirir.
Bu çalışmalardan başlıcaları şöyle:
– Kurum Hikâyesi,
– Kurumsal Kitapçıklar,
– Kurumsal Dergiler,
– Kurum Lideri’nin Başarı Hikâyesi,
– Lider Biyografileri.