Kurumsal tanıtım filmi
Dijital alanda yaşanan gelişmeler doğrultusunda kişi, kurum ve kuruluşların kendilerini daha iyi ifade etmelerinin bir parçası olarak video filmler ön plana çıkmaktadır.
Kurumların tanıtım materyalleri arasında, tüm iş süreçleri ve sonuçlarının çarpıcı bir senaryo ve kurgu ile hazırlandığı kurumsal tanıtım filmleri önemli bir yere sahip.
Film senaryosunda verilmek istenen mesaj, mesajın hedef kitlede nasıl algılandığı, rekabet kurallarını ihlal edip etmediği; prodüksiyonun masa başı hazırlık sürecinin yönetimini üstleniyoruz.