Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi
Şirketlerin, ölçekleri ne olursa olsun, içinde yaşadıkları topluma karşı sorumluluk bilinci ile hareket etmesi gerekiyor. Markanın algısını sağlamlaştırmak ve itibarını artırmak için, sosyal sorumluluk projeleri en etkin araçlardan biri olarak öne çıkıyor. Ancak içeriğinde samimiyet olmayan, somut hedefler taşımayan, etkileri ölçümlenemeyen ve sürdürülebilir sonuçlar alınmayan projelerin şirketlere yarardan çok zarar verdiği de biliniyor.
İşletmenizin faaliyet alanı ne olursa olsun ülkenize, dünyaya, eğitime, çevreye, hayvanlara, gençlere vb. birçok alana olan duyarlılığınızı samimice ortaya koymanın yolu; şeffaf ve sürdürülebilir Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinin hayata geçirilmesi ile mümkündür.
Asya PR olarak burada biz devreye giriyoruz. İş ortaklarımızla bütünleşen, sahiplenici, tüm aşamaları iyi planlanmış Kurumsal Sosyal Projelerini tasarlıyor, hayata geçiriyor ve iletişimini gerçekleştiriyoruz.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinin iletişimi ile amaç; diğer kurum ve kişilere ilham vermek ve daha farkındalıklı daha sorumluluk sahibi toplum olunmasına katkıda bulunmaktır ki bu da itibarınızı güçlendiren değerli bir çalışma bütünüdür.