Kurumsal iletişim
Günümüzde kurumsal iletişim, hızla bir iş destek fonksiyonu olmaktan çıkarak iş stratejilerinin oluşturulmasında etkin rol oynayan stratejik bir fonksiyon haline dönüşmektedir.
“Kurumsal İletişim” en yalın ifadeyle, kurumların stratejik iş hedefleri doğrultusunda tüm iletişim süreçlerinin entegre bir şekilde yönetilmesi olarak tanımlanabilir.
Kurumsal İletişim Danışmanlığı Alanında Sunduğumuz Hizmetler:
Kurumsal İtibar Yönetimi
Lider / CEO İletişimi
Kriz yönetimi
Gündem Yönetimi
İç İletişim
Kurumsal Sponsorluklar
Event Yönetimi
Medya İlişkileri
KSS (Kurumsal Sosyal Sorumluluk)
Kurumsal Kimlik