Kriz Yönetimi
Kriz, kurumlar için her an, her boyutta yaşanabilir olumsuz bir sürecin tanımıdır. Krizler, önceden tespit edilerek önlemler alınabileceği gibi hiç beklenmeyen anlarda da yaşanabilir. Bu noktadaki ilk adım; öngörüler doğrultusunda kriz senaryolarının belirlenmesi ve hazırlıklarının yapılmasıdır.
Ölçeği ne olursa olsun, her kurumun olası krizlere karşı hazırlanan, tutarlı, doğru veri setlerine dayanan bir Kriz İletişim Planı olması gerekiyor. Kurum bünyesinde görev yapan her seviyedeki çalışanın da, görev tanımlarıyla orantılı olarak bu plandan haberdar olması ve içselleştirmesi gerekiyor.
Ürün ya da hizmetten kaynaklı problemler, tüketici memnuniyetsizliği, ön görülememiş bir ifadenin yarattığı krizlerde ve özellikle dijitalleşmenin her an arttığı günümüzde;
Mevcut riskli durumun fırsata çevirecek stratejilerin belirlenmesi,
Basın açıklaması yapılacaksa, basın metninin ve basına servis edilecek içeriğin hazırlanması,
Kriz yönetim çalışmalarının hızla uygulanmasına yönelik operasyonun koordinasyonu başlıca hizmetlerimizi oluşturmaktadır.