İç İletişim Danışmanlığı
Kurumların iletişim süreçlerinin başarısında, sadece dışa yönelik strateji ve uygulamalar yeterli değil. Birçok bileşeni olan iletişimin, içten başlayarak yönetilmesi, kamuoyunda oluşturulacak algının sağlam zeminler üzerine kurulması açısından büyük önem taşıyor. İş ortaklarımızın gelişim ve başarı yolcuğundaki en büyük etkenin çalışanları ve paydaşları ile sürdürdüğü sağlıklı ve şeffaf iletişime bağlı olduğunu biliyoruz. Bundan hareketle iş ortaklarımızın; çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, çözüm ortakları ile ilişkilerinin düzenlenmesi ve güçlendirilmesi, motivasyon ve aidiyet duygusunun artırılmasına yönelik stratejik iletişim planları hazırlar ve uygularız.
İç İletişim Danışmanlığı Alanında Sunduğumuz Hizmetlerimiz:
– Çalışanların motivasyonuna yönelik aktiviteler
– Çalışanlar ve yönetim arasındaki iletişimi güçlendirecek programlar,
– Söyleşiler,
– Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunacak eğitimlerin organize edilmesi,
– Kurum Kültürünün etkili ve doğru anlatılmasına yönelik özel projelerin tasarlanması