Algı ve İtibar Yönetimi
Hangi sektörde faaliyet gösterdiğine bakılmaksızın, markaların toplumda yarattığı algı, kurumsal itibarlarının önkoşulu ve ayrılmaz parçasıdır. Sağlıklı bir kurumsal itibar, iyi bir itibar yönetimini de gerekli kılmaktadır. Bu yönetim, tüm paydaşların kurumsal itibara ilişkin görüşlerini, özellikle iç ve dış müşterilerin görüşlerini de kapsayan kolektif bir kavram olarak öne çıkmaktadır. Kurumsal yönetimin doğru bir strateji ile oluşturulması, kurumsal itibarın lekelenmesinin önlenmesi yanında tüm paydaşlarda güvenin sürdürülebilmesinde de önem taşımaktadır. Hem algı hem de itibar kavramının, birbirini tamamlayan ve entegre içerikte iletişim yaklaşımları ile yönetilmesi gerekmektedir.
Risklerin etkin yönetilmemesi durumunda gelirlerin azalması, maliyetlerin artması, tedarikçi ve müşterilerle ilişkilerin bozulması, yetenekli çalışanların kaybedilmesi ve çalışanlarda aidiyet duygusunun örselenmesi, kurumsal iletişim krizleri gibi sonuçlarla yüzleşmek kaçınılmaz olmaktadır.
Örgütlerin iç ve dış yapılarında yaşanacak olası krizlerin, algı ve itibara zarar vermeden açık iletişimle çözülmesi de, yönetim yaklaşımlarında hayati önem taşımaktadır.
Asya PR olarak hedef kitlenin kültür ve değerlerine uygun düşen yönetimi gerçekleştirmek Marka kimliğine uygun olarak hedef kitlenin sempatisini kazandıracak çalışmalar organize ediyoruz.
Kurum, kuruluş veya kişilerin hedef kitleleriyle aralarında ortak bir dilin yaratılması hedefiyle yola çıkarak sürdürülebilir, sağlıklı, tutarlı, şeffaf bir iletişimin dost samimiyeti ve sıcaklığında uzun süre devam etmesi için planlamalar yapıyoruz.
İş ortaklarımızın kurumsal vatandaş rollerini en iyi şekilde, toplumsal fayda, karşılıklı iyi niyet, farkındalık yaratma, toplumsal bilince ve duyarlılığa hizmet edecek; sürdürülebilir Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinin geliştirilmesi noktasında çalışmalar ortaya koyuyoruz.
Algı ve İtibar Yönetimi Alanında Sunduğumuz Hizmetler:
– İş ortaklarımızın kurumsal kültürünü ve imajını en iyi şeklide yansıtan sosyal sorumluluk projelerinin tasarlanması,
– Doğru paydaşlarla iş birliği yapılması,
– Bütçeleme ve yönetim süreçlerinin gerçekleştirilmesi.